Error message here!

Скрий

Close
0885 182 370


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА САЙТА – Official-portal.comПоведение в Official-portal.com

Потребителите на уебстраницата Official-portal.com са длъжни да не:

1.Влизат в лична вражда или да злоупотребяват с други потребители на Official-portal.com, както и да не нанасят обиди, морални щети или да накърняват личното достойнство на другите потребители;
2.Разпространяват или изпращат каквито и да е рекламни, промоционални или всякакъв друг вид неоторизирани материали, без изричнотото съгласие, в писмен вид, на Official-portal.com
3.Публикуват или разпространяват подвеждаща и недостоверна информация.

Предупреждение за индустриалната и интелектуалната собственост, както и за авторските права

                Цялото съдържание на страницта Official-portal.com е защитено от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Снимковият и текстовият материал, както и цялата информация, съдържащи се в Official-portal.com, са без ограничение в достъпа, за ваше лично ползване /без търговски характер/ , като не можете да ги променяте, възпроизвеждате, предавате, публикувате или лицензирате за каквато и да е било цел, както изцяло, така и частично, без изричното съгласие в писмена форма на Official-portal.com.

Ограничения на отговорностите за щети

                Ако услугите, които ползвате, не отговарят на Вашите изисквания или очаквания, Official-portal.com не носи отговорност за това, както и за актуалността и сигурността на комуникацията, информацията или съдържанието. Official-portal.com не дава гаранция, че страницата Official-portal.com ще бъде с непрекъснат достъп или без технически проблеми. За нанесени вреди, в следствие на ползването на уебстраницата или за пропуснати ползи, Official-portal.com не поема отговорност. При възникване на каквито и да е преки или косвени, причинно обусловени и особени щети, свързани по какъвто и да било начин с достъпа или ползването на страницата, Official-portal.com не поема отговорност, както и каквито и да е задължения за обезщетяване.

Съдържание

                В страницата Official-portal.com се съдържа информация за проддукти или услуги на всички наши клиенти – рекламодатели, както и лични материали и информция на Official-portal.com. Информацията, съдържаща се в този сайт, е с ориентировъчна цел на информиране.Страницата не е пригодена за ползване като заместител на информацията, която е на Ваше разположение от упълномощени търговски преставители на Official-portal.com или фирмите рекламодатели. Информацията, поместена в този сайт, не поражда никакви правни задължения. Тъй като информацията, включена в страницата Official-portal.com е подадена от фирмите рекламиращи продукти,своята дейност и услуги, Official-portal.com не поема никаква отговорност за точността и автентичността й, въпреки че полагаме всички усилия да гарантираме корекността на цялата информация в сайта.Това е така, тъй като в базата данни на Official-portal.com са включени над 5000 фирми, като информацията за тях ежедневно се обновява, както от нашите администратори, така и от индивидуални потребителски С цел подобряване на предствянето на продукти или услуги, Official-portal.com си запазва правото да променя и актуализира информацията и дизайна на фирмените профили, по всяко време, без предизвестие.

Връзки

                В страницата Official-portal.com се съдържат хипервръзки към други интернет страници, които са напълно независими от Official-portal.com. Official-portal.com не носи отговорност за неточността, изчерпателността или автентичността на информацията, описана във всяка една от тези хипертекстови връзки или в друг интернет сайт, и достъпът до всички други интернет сайтове, свързани с линкове към страницата Official-portal.com.

Условия на ползване в Official-portal.com

                Ползвайки сайта official-portal.com Вие се съгласявате с настоящата политика, без ограничения или условия.Всяко Ваше посещение в уебстраницата Ofiicial-portal.com става предмет на тези условия и политика, както и на всички приложими закони. Ако не спазвате и не приемате нашита политика и условия, Вие не трябва да употребявате official-portal.com. Запазено авторско право © Скай Прайм Оптимизейшън ЕООД

Запазени търговски марки

                Всички търговски марки, лога и служебни маркировки, изложени в този сайт, са собственост на Official-portal.com или на трети страни. Забранено е използването, свалянето, размножаването или разпространяването им по какъвто и да е било начин, без изричното разрешение, в писмен вид, от Official-portal.com или от трети страни – фирмени рекламодатели в Official-portal.com в зависимост от случая.

Обновяване на политиката

                Запазено е правото на обновяване на настоящите политика и права за ползване, по всяко време от Official-portal.com,когато това се наложи от бизнес съображения.

Цени на фирмени профили и банери в Official-portal.com

                Информацията, съдържаща се в този сайт, за цените на услугите на Official-portal.com, е само ориентировъчна.Всички оферти за продажби са индивидуални и се договарят с упълномощени рекламни консултанти на Official-portal.com.Всяка закупена услуга е предмет на сроковете и ценовите условия, описани в индивидуалния договор за абонаментна услуга или реклама в Official-portal.com.

Географска ширина
Географска дължина
Безплатно рекламно участие!

Тествайте сами

Поради големия интерес от нашите клиенти към услугите ни, ние решихме да създадем кампания „Тествайте сами“. Тя представлява 90 дневен, напълно безплатен тестов период на регистрация в Официален портал, което включва :

Направихме тази кампания с цел сами да се убедите колко бързо ще подобрите конкурентоспособността си в интернет пространството.

След изтичането от 90 дневния срок на кампанията, автоматично получавате възможността да се възползвате от 20 % отстъпка за платените услуги в Официален портал, като ще се свържем с Вас, за да анализираме заедно до колко тя Ви е била полезна и да Ви предложим оптимални решения за оптимизиране на Вашата фирма в интернет.