Вашето търсене има 90 резултата

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

Image for Софийска Градска Художествена Галерия

Софийска Градска Художествена Галерия

През 1928 г. по повод честванията на половинвековния юбилей от Освобождението на София и 1000-годишнината от Златния век на българската книжнина тогавашният кмет на града генерал Владимир Вазов издава заповед за учредяване на специална комисия, която да посочи начините и средствата за изграждане на Столичен общински музей. Новият музей е с три отдела - музей, библиотека и архив, а основната му цел е да "събира, пази и проучва ония предмети от материалната култура на София, които имат или ще имат значение за историята на София". Така се поставя начало на събиране на материални свидетелства за историята, културата и изкуството на София - книги, документи, снимки, карти, планове, археологически находки, предмети от бита, скулптури, живописни платна, графики. Обособяването на "картинна галерия" е важна част от дейността на музея.

СОФИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

Image for Детска ясла № 66, София