Актa Прим ООД - Счетоводни услуги, София

София, ул. Лайош Кошут 33

www.aktaprim.weebly.com

Брой преглеждания на фирмата: 4467

Дружеството разполага с 9 души високо квалифицирани експерти в областта на счетоводството, данъците, труда и работната заплата и социалното осигуряване. Работещите в АКТА ПРИМ ООД имат различна езикова подготовка като ползват английски, немски, руски и турски. > Принципите в нашата работа: Професионален подход Коректност и стабилност Внимание за всеки клиент ... Виж повече
УСЛУГИ > СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ > Актa Прим ООД - Счетоводни услуги, София

Описание

Дружеството разполага с 9 души високо квалифицирани експерти в областта на счетоводството, данъците, труда и работната заплата и социалното осигуряване. Работещите в АКТА ПРИМ ООД имат различна езикова подготовка като ползват английски, немски, руски и турски. > Принципите в нашата работа: Професионален подход Коректност и стабилност Внимание за всеки клиент Отговорност за нашата работ > Клиенти В резултат на нашето коректно и професионално отношение наши клиенти са значителен брой престижни български и чуждестранни фирми и физически лица с разнообразна дейност в сферата на производството, търговията, строителството и услугите, както и сдружения и организации с нестопанска цел. > Услуги - Счетоводство · обработка и регистриране на първични счетоводни документи; · поддържане на синтетични и аналитични счетоводни сметки · изготвяне на оборотни ведомости · ежемесечно изготвяне на документи и платежни нареждания за разплащания с държавните институции

Прочети повече