Анес 96 ООД - Управление на отпадъци, Царацово

Царацово,ул. Клиси Пара 21

www.anes96.com

Брой преглеждания на фирмата: 2792

Дружеството ни се развива изцяло в сферата на екологията и по-конкретно - управление на производствени и опасни отпадъци. Предоставяме комплексно обслужване на нашите клиенти - от консултации за законово изискваните разрешителни, до събиране и транспорт, съхраняване на отпадъците, предварително третиране с цел улесняване на оползотворяването/рециклирането или третиране с цел обезвреждане ...Виж повече
УСЛУГИ > ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ > Анес 96 ООД - Управление на отпадъци, Царацово

Описание

Дружеството ни се развива изцяло в сферата на екологията и по-конкретно - управление на производствени и опасни отпадъци.
 

Предоставяме комплексно обслужване на нашите клиенти - от консултации за законово изискваните разрешителни, до събиране и транспорт, съхраняване на отпадъците, предварително третиране с цел улесняване на оползотворяването/рециклирането или третиране с цел обезвреждане на отпадъците.

Извършваме третиране както на производствени не опасни, така и на опасни отпадъци. Предлагаме също почистване каломасло - и мазниноуловители, поддръжка и почистване на пречиствателни станции за отпадъчни води, поддръжка и почистване на канализационни съуражения, резервоари за горива, септични ями.

В синхрон с политиките на ЕС, „Анес 96” инвестира и развива дейности по оползотворяване на опасни отпадъци - в това направление извършваме рециклиране на органични и неорганични материали, както регенериране н

Прочети повече