“Апекс Сервиз” ООД

гр. Пловдив, ул. Васил Априлов 183 /Голямоконарско шосе/

www.apexservice.net

Брой преглеждания на фирмата: 3786

Ние, в “АПЕКС СЕРВИЗ” ООД се стремим непрекъснато да удовлетворяваме изискванията и очакванията на всички заинтересовани страни, като предлагаме качествени продукти и услуги, осъществяваме контрол на въздействието от дейностите върху околната среда и насърчаваме всеки член на персонала да допринася за постигане на тези основни цели. За нас това означава: ...Виж повече
УСЛУГИ > РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ > “Апекс Сервиз” ООД

Описание

Ние, в “АПЕКС СЕРВИЗ” ООД се стремим непрекъснато да удовлетворяваме изискванията и очакванията на всички заинтересовани страни, като предлагаме качествени продукти и услуги, осъществяваме контрол на въздействието от дейностите върху околната среда и насърчаваме всеки член на персонала да допринася за постигане на тези основни цели. За нас това означава: да проучваме и удовлетворяваме нуждите и очакванията на нашите клиенти от резервни части, кари и складово оборудване, да планираме адекватни фирмени цели и ангажираме целия персонал за тяхното постигане; непрекъснато да подобряваме процесите и цялостното функциониране на фирмата; а поддържаме взаимоотношенията с доставчиците за осигуряване на бездефектни доставки на материали, части и машини; да намалим до минимум и по възможност да предотвратим замърсяване на околната среда, чрез приемане и изпълняване на дългосрочни и краткосрочни програми; да използваме рационално природните ресурси; да следваме принципите и правилата на
Прочети повече