БН-Консулт Инжениринг ООД - Търсене и проучване на полезни изкопаеми

София, Павлово, ул. Народен певец 10

www.bn-mineral.com

Брой преглеждания на фирмата: 4537

"БН - КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИГ" ООД е водещо българско търговско дружество, специализирано за извършване на търсене и проучване на полезни изкопаеми, в съответствие с изискванията на българското законодателство. С дейността си Дружеството има за цел преди всичко локализирането на нови перспективни участъци от територията на България, придобиването на изключителни права за ... Виж повече
ДРУГИ > ГЕОЛОГИЯ > БН-Консулт Инжениринг ООД - Търсене и проучване на полезни изкопаеми

Описание

"БН – КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИГ" ООД е водещо българско търговско дружество, специализирано за извършване на търсене и проучване на полезни изкопаеми, в съответствие с изискванията на българското законодателство. С дейността си Дружеството има за цел преди всичко локализирането на нови перспективни участъци от територията на България, придобиването на изключителни права за тяхното проучване, реализиране на комплекс от проучвателни дейности и регистриране на търговско откритие, върху оценяваните типове суровини, гарантиращо възможността за получаване по право на концесия за добив. Фирмата разполага с висококвалифицирани професионалисти с богат изследователски и практически опит в областта на геологията, геофизиката, инженерната геология, екологията, проучването и прогнозирането на метални и неметални суровини, проектантска дейност в областта на добива и преработката на тези суровини. Управител на Дружеството е Никола Вардев – доктор на геоложките науки