Бобчев ЕООД - Химическо чистене, Пловдив

Пловдив, ул. Перущица 25

www.bobchevbg.com

Брой преглеждания на фирмата: 4566

Дейността на фирмата е регламентирана в Наредба 37/16.10.1995г. за хигиенните изисквания към устройство и експлоатация на обществените перални, която наредба е издадена от министъра на здравеопазването и е обнародвана в Д.В. от 27.10.1995г. Поставените в нея регламенти и изисквания стриктно се спазват и изпълняват от колектива на фирмата. Освен това, ... Виж повече
УСЛУГИ > ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ > Бобчев ЕООД - Химическо чистене, Пловдив

Описание

Дейността на фирмата е регламентирана в Наредба 37/16.10.1995г. за хигиенните изисквания към устройство и експлоатация на обществените перални, която наредба е издадена от министъра на здравеопазването и е обнародвана в Д.В. от 27.10.1995г. Поставените в нея регламенти и изисквания стриктно се спазват и изпълняват от колектива на фирмата. Освен това, за поддържане и непрекъснато подобряване на качество на обслужване, е организирана система за вътрешен и външен одит на извършваните услуги. > Партньори Фирмата работи в силна конкурентна среда. Въпреки това тя се е наложила и е предпочитана в бранша. Със стриктното спазване на технологичните обработки и капацитет от пет тона сухо пране на денонощие тя е търсен и уважаван партньор. Фирмата успешно партнира на хотелиерските вериги на Паркхотел “Санкт Петербург” хотел “Рожен”-Пампорово; МБАЛ-Пловдив; болница “Свети Мина”, клиника КАЛКОТРОП; детски заведения на територията на община Пловдив и съседни

Прочети повече