БОРА ЕООД - Пречистване на отпадъчни води, София

София, ул. Любляна 46

www.bora.bg

Брой преглеждания на фирмата: 4637

Основната дейност на БОРА ЕООД е в областта пречистване на отпадъчни води: комунално-битови пречиствателни станции и пречистване на отпадъчни води от хранително-вкусовата промишленост и животновъдни ферми. БОРА извършва следните дейности: Проучване и проектиране; Фирмата изготвя пълни работни проекти за изграждане на пречиствателни станции: -технологична разработка -строителни чертежи на съоръженията -машинно-конструктивна ... Виж повече
УСЛУГИ > ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ > БОРА ЕООД - Пречистване на отпадъчни води, София

Описание

Основната дейност на БОРА ЕООД е в областта пречистване на отпадъчни води: комунално-битови пречиствателни станции и пречистване на отпадъчни води от хранително-вкусовата промишленост и животновъдни ферми.

БОРА извършва следните дейности:

  • Проучване и проектиране;

Фирмата изготвя пълни работни проекти за изграждане на пречиствателни станции:

-технологична разработка
-строителни чертежи на съоръженията
-машинно-конструктивна разработка на съоръженията
-монтажни чертежи на оборудването
-електро проекти
-проекти по автоматика на управлението
-проекти по всички комуникации на площадката на пречиствателната станция.

  • Упражняване авторски надзор при изпълнението;
  • Въвеждане в експлоатация и технологична настройка;
  • Обучение на персонала;
  • Разработка на доклади за оценка на въздействието върху околна
Прочети повече