Браншова камара на целулозно-хартиената промишленост, София

София, Гара Искър, ул. "Поручик Неделчо Бончев" № 8

www.bappi.org

Брой преглеждания на фирмата: 3897

Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост (по-нататък Камарата) е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност в областта на целулозно-хартиената промишленост в Република България. Камарата извършва своята дейност в частна полза на своите членове. Съществуването й не ... Виж повече
ДРУГИ > ОРГАНИЗАЦИИ > Браншова камара на целулозно-хартиената промишленост, София

Описание

Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост (по-нататък Камарата) е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност в областта на целулозно-хартиената промишленост в Република България.

Камарата извършва своята дейност в частна полза на своите членове. Съществуването й не е ограничено със срок и може да открива клонове.

 

Целите на Камарата са: да представлява интересите на членовете си пред правителствените, държавните и местните органи; да защитава социалните и икономически интереси на своите членове и на бранша като цяло. Камарата няма административни функции. Тя се занимава само с проблемите от взаимен интерес, определени от Общото събрание или по поръчение на членовете в съответсвие с Устава.

Средствата за постигане на целите на Камарата са: п

Прочети повече