ЧАСТНА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛА ЕКО ДАРА - София

ул. Бистришко шосе 24

www.ecodara.com

Брой преглеждания на фирмата: 4827

Детската градина притежава всички необходими разрешителни от МОМН ( Лиценз РД 14 - 11/31.01.2012 година) за възпитание и обучение по утвърдена програма в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищна подготовка и завършване на подготвителна група. Очакваме Ви! ЧЦДГ ЕКО ДАРА е член на Българската Асоциация на Частните Училища( БАЧУ ... Виж повече
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА > ДЕТСКИ ГРАДИНИ > ЧАСТНА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛА ЕКО ДАРА - София

Описание

Детската градина притежава всички необходими разрешителни от МОМН ( Лиценз РД 14 – 11/31.01.2012 година) за възпитание и обучение по утвърдена програма в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищна подготовка и завършване на подготвителна група. Очакваме Ви! ЧЦДГ ЕКО ДАРА е член на Българската Асоциация на Частните Училища( БАЧУ ) Сгушена в полите на Витоша Ви очаква нашата лицензирана частна целодневна детска градина и ясла Еко Дара ( Лиценз РД 14 – 11/31.01.2012 година). Тук децата се отглеждат в природосъобразна и здравословна среда. Близката до домашния уют атмосфера им помага да се чувстват обичани и спокойни и да развиват хармонични взаимоотношения. При нас децата растат в колектив. Учат се да преодоляват трудностите, да отстояват себе си в групата. Едновременно с това всеки ден в детската градина тече обучение по определен план и система, предоставящи многостранно предизвикателство за детето и задоволяващи всичките му потребности от двигател

Прочети повече