"ДЕМИЛ - С" ЕООД | Консултантски услуги, София

гр.София, ж.к.Надежда 4, бл.445

Брой преглеждания на фирмата: 2237

Фирмата предлага консултантски услуги за проекти, внедряване и одитиране на Системи за управление на качеството, околна среда, здраве и безопасност при работа, енергийна ефективност и информационна сигурност в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 27001. Виж повече
УСЛУГИ > КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ > "ДЕМИЛ - С" ЕООД | Консултантски услуги, София

Описание

Фирмата предлага консултантски услуги за проекти, внедряване и одитиране на Системи за управление на качеството, околна среда, здраве и безопасност при работа, енергийна ефективност и информационна сигурност в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 27001.