ДП Фонд Затворно Дело, София

София, бул. „ген. Н. Столетов“ № 26

www.dpfzd.com

Брой преглеждания на фирмата: 2629

ДП "Фонд Затворно Дело" е юридическо лице по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон и е създадено от 01.01.2003г. със Закона за изпълнение на наказанията, със седалище гр. София и териториални поделения в затворите и поправителните домове. С Решение №1/31.10.2003г. на СГС предприятието бе регистрирано по Търговския закон. То ...Виж повече
ДРУГИ > ДРУГИ > ДП Фонд Затворно Дело, София

Описание

ДП „Фонд Затворно Дело“ е юридическо лице по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон и е създадено от 01.01.2003г. със Закона за изпълнение на наказанията, със седалище гр. София и териториални поделения в затворите и поправителните домове. С Решение №1/31.10.2003г. на СГС предприятието бе регистрирано по Търговския закон. То не е търговско дружество и осъществява управление на дейностите, свързани с подобряване на условията за изпълнение на наказанието лишаване от свобода, повишаване обхвата на трудовата заетост на лишените от свобода, извършва и други дейности които подпомагат, съпътстват или допълват основния му предмет на дейност.

Съгласно чл. 38.(1) от ЗИНЗС предприятието осъществява дейността си чрез приходи от стопанска дейност и други дейности, осъществявани в местата за лишаване от свобода; от отдадени под наем сгради и съоръжения; от неполагащата се част от трудовото възнаграждение на лишените от свобода; от иззети предмети и пари, които лишен

Прочети повече

Работно време

Понеделник – Петък 8:30 – 17:00