Държавна лаборатория Българска роза ЕООД, София

София, ул. "Иван Вазов" №3

www.bgrosalab.com

Брой преглеждания на фирмата: 3278

Основна дейност на Държавната лаборатория "Българска роза" ЕООД през последните години е свързана преди всичко с окачествяване на етерични масла. Осъществява продажба на етерични масла. Също така лабораторията разработва индивидуални производствени практики и изготвя търговски партиди за износ на етерични масла. Съхранява в специален трезор етерични масла на своите клиенти ... Виж повече
УСЛУГИ > ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ > Държавна лаборатория Българска роза ЕООД, София

Описание

Основна дейност на Държавната лаборатория “Българска роза” ЕООД през последните години е свързана преди всичко с окачествяване на етерични масла.

Осъществява продажба на етерични масла.

Също така лабораторията разработва индивидуални производствени практики и изготвя търговски партиди за износ на етерични масла.

Съхранява в специален трезор етерични масла на своите клиенти в отделни касети за тази цел.

Държавната лаборатория “Българска роза” ЕООД не е производствено предприятие, а осъществява контролни и помощни функции при износа на етерични масла.

Разполага с двама аналитични химици с дългогодишен опит, работещи по аналитичната част, които провеждат газ-хоматогравски анализи и традиционни анализи.

 

Издава Държавен сертификат за качествените показатели на розовото и други етерични масла.