ЕКОБУЛТЕХ АД - База за рециклиране, София

София, ж.к. Бояна, ул. Маринковица 2Б

www.ecobultex.com

Брой преглеждания на фирмата: 3945

"ЕКОБУЛТЕХ" АД е първата българска организация получила разрешение, издадено от Министъра на Околната среда и водите да извършва дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба елекрическо и електронно оборудване. Дейността ни има за цел освобождаване на производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване от заплащането на продуктова ...Виж повече
УСЛУГИ > РЕЦИКЛИРАНЕ > ЕКОБУЛТЕХ АД - База за рециклиране, София

Описание

"ЕКОБУЛТЕХ" АД  е първата българска организация получила разрешение, издадено от Министъра на Околната среда и водите да извършва дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба елекрическо и електронно оборудване.

 

Дейността ни има за цел освобождаване на производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване от заплащането на продуктова такса, като поемa изпълнението на задължението им за оползотворяване. Разполагаме с необходимата база за събиране и предварително третиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване. Разработили сме двустранен договор по силата, на който производителят или вносителят на електронно и електрическо оборудване възлага на "ЕКОБУЛТЕХ" АД изпълнението на задължението си за оползотворяване на отпадъци от излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, пуснато на пазара. На производителите и вносителите сключили договор с "ЕКОБУЛТЕХ" АД

Прочети повече