ЕКОМАКС ООД - Управление на отпадъци и екологичен инженеринг, Варна

Шумен, бул. Мадара № 42

www.ecomax.bg

Брой преглеждания на фирмата: 3224

Дружество ЕКОМАКС разполага с надлежно издадени разрешителни от Министерство на Околната Среда и Водите на Република България за транспортиране, складиране и третиране на над 800 вида (кода EWC) опасни и неопасни отпадъци. Разполагаме с надлежно издадени лицензи от Министерство на Транспорта на РБългария за превоз на отпадъци и товари в ...Виж повече
УСЛУГИ > УТИЛИЗАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ > ЕКОМАКС ООД - Управление на отпадъци и екологичен инженеринг, Варна

Описание

Дружество ЕКОМАКС разполага с надлежно издадени разрешителни от Министерство на Околната Среда и Водите на Република България за транспортиране, складиране и третиране на над 800 вида (кода EWC) опасни и неопасни отпадъци.

Разполагаме с надлежно издадени лицензи от Министерство на Транспорта на РБългария за превоз на отпадъци и товари в страната и в чужбина.

Дружеството разполага и с три сертификата за качество: ISO9001, ISO14001, ISO18001 по управление на отпадъци.

ЕКОМАКС напълно е привело дейността си в съответствие с последните изисквания на европейското и на националното законодателство в сферата на опазването на околната среда и управлението на отпадъци.

Дружеството разполага с два административни офиса в България, съответно в София и във Варна, както и с три площадки за складиране и третиране на отпадъци, съответно в градов

Прочети повече