"Екопроект" ООД | Регионално депо за твърди битови отпадъци, Враца

гр. Враца, м-ст Пискавец

ekoproekt-vratsa.com

Брой преглеждания на фирмата: 3214

Дружество "ЕКОПРОЕКТ" ООД е регионално депо за твърди битови отпадъци с предмет на дейност "Управление на депо за неопасни отпадъци Враца -Мездра,събиране,съхраняване и обезвреждането им и всички междинни операции,както повторното им използване,рециклиране ,възстановяване или производството на електроенергия и материали от отпадъци, както и всички видове търговски дейности незабранени с закон. ... Виж повече
УСЛУГИ > ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ > "Екопроект" ООД | Регионално депо за твърди битови отпадъци, Враца

Описание

Дружество „ЕКОПРОЕКТ” ООД е регионално депо за твърди битови отпадъци с предмет на дейност „Управление на депо за неопасни отпадъци Враца –Мездра,събиране,съхраняване и обезвреждането им и всички междинни операции,както повторното им използване,рециклиране ,възстановяване или производството на електроенергия и материали от отпадъци, както и всички видове търговски дейности незабранени с закон.

Съдружници в дружеството са Община Враца с 75% и Община Мездра с 25% от капитала.

 

Регионално депо за отпадъци – Враца е изградено през 2000г. със средства от Министерство на околната среда и водите – Национален фонд за опазване на околната среда, общини Враца и Мездра,Министерство на околната среда и енергията(DEPA) и програма DANCEE (Дания).

Отчитайки принципите на Европейското и Национално законодателство със средства на Държавния бюджет на Р България е изграден Завод за сепариране като в

Прочети повече