"Екоресурс" ЕООД | Третиране на вторични суровини, Габрово

гр.Габрово, ул.Батак, №25

Брой преглеждания на фирмата: 7384

Под ръководството на опитни специалисти фирмата се развива с бързи темпове като постоянно увеличава производителността и качеството на изпълняваните дейности. Инвестициите са насочени към оборудване на производствените сгради със съвременни съоръжения и доставка на модерна високопроизводителна техника за качествено и екологосъобразно третиране на отпадъците за стриктно спазване на директивите на ... Виж повече
УСЛУГИ > ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ > "Екоресурс" ЕООД | Третиране на вторични суровини, Габрово

Описание

Под ръководството на опитни специалисти фирмата се развива с бързи темпове като постоянно увеличава производителността и качеството на изпълняваните дейности.

Инвестициите са насочени към оборудване на производствените сгради със съвременни съоръжения и доставка на модерна високопроизводителна техника за качествено и екологосъобразно третиране на отпадъците за стриктно спазване на директивите на ЕС.

Екоресурс ЕООД изпълнява нормативната уредба на водещи страни в областта на третиране на отпадъците и Българската нормативна уредба.

Работно време

Понеделник - Неделя: 08:00 - 17:00