ЕКОТЕКНИКА ЕООД - Еко брикети, пелети, калциев карбонат, утилизация на отпадъци

София, бул. България

www.ekoteknika.com

Брой преглеждания на фирмата: 4619

Основната дейност на Екотекника е реализиране на екологични проекти, в това число утилизация на отпадъци. Фирмата е най-големият собственик на гори в България, един от основателите на Българска Технологична Платформа на Горския Сектор представляваща Forest based Sector Technology Platform. Освен екологосъобразното, устойчиво стопанисване на собствените горски масиви Екотекника преработва отпадна ... Виж повече
УСЛУГИ > УТИЛИЗАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ > ЕКОТЕКНИКА ЕООД - Еко брикети, пелети, калциев карбонат, утилизация на отпадъци

Описание

Основната дейност на Екотекника е реализиране на екологични проекти, в това число утилизация на отпадъци. Фирмата е най-големият собственик на гори в България, един от основателите на Българска Технологична Платформа на Горския Сектор представляваща Forest based Sector Technology Platform. Освен екологосъобразното, устойчиво стопанисване на собствените горски масиви Екотекника преработва отпадна биомаса и произважда екобрикети, пелети, дървени европалети, дървени детайли и калциев карбонат. Обща визия: Утилизирането на отпадна биомаса и генерирането на калциев карбонат заема ключово място в едно природосъобразно общество. То представлява една конкурентноспособна индустрия, базирана на знание, която насърчава разширената употреба на възобновими ресурси. С дейността си фирмата се стреми да осигури своя социален принос в контекста на био-базираната, ориентирана към клиента европейска икономика, щадяща околната среда. ПРОДУКТИ ЕкоПелети „Екотекника” ЕООД инвестира в пелетни

Прочети повече