"Елбимекс" | Рециклиране на отпадъци, Варна

гр. Варна, Западна промишлена зона

elbimeks.com

Брой преглеждания на фирмата: 4294

Рециклирането е сложен процес - събирането на използвани изделия и тяхната преработка изискват участието на всеки един от нас. Ако всички се погрижим отпадъците от битието ни да бъда рециклирани, ще живеем в един по-красив и по-сигурен свят. Усилията на всички потребители трябва да бъдат насочени към съхраняване на ценните ... Виж повече
УСЛУГИ > ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ > "Елбимекс" | Рециклиране на отпадъци, Варна

Описание

Рециклирането е сложен процес - събирането на използвани изделия и тяхната преработка изискват участието на всеки един от нас. Ако всички се погрижим отпадъците от битието ни да бъда рециклирани, ще живеем в един по-красив и по-сигурен свят. Усилията на всички потребители трябва да бъдат насочени към съхраняване на ценните суровини и материали и връщането им отново в цикъла на производство. В тази връзка, за да бъдат постигнати високи нива на рециклиране и оползотворяване на отпадъците, трябва да бъдат положени усилия от цялото общество и да бъде избиран само като краен вариант обезвреждането им чрез депониране.

Елбимекс ООД е създадено през 2006г. Дружеството извършва дейности на територията на площадки за времено съхранение, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартия, картон, полиетилен, стъкло, черни и цветни метали и отпадъци от опаковки. Фирмата ни предлага качествено обслужване на своите клиенти с оглед бърза и ефективна работа. Търговско - складо

Прочети повече