"Елфи Тех" ООД | Пречиствателни съоръжения за вода, Стара Загора

гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики, №157

elfiteh.blogspot.co.uk

Брой преглеждания на фирмата: 6058

ЕлфиТех ООД е на българския и международен пазар от 1990 година с предмет на дейност "Научно-изследователска и технологична дейност, опитно производство и реализация на апаратура, комплексни обекти и технологии за електрофизична обработка на вода, текстил, дървесина, хартия, пластмаси, горива и др., както и за интегрирано електрофизично въздействие върху биологични обекти ... Виж повече
УСЛУГИ > ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ > "Елфи Тех" ООД | Пречиствателни съоръжения за вода, Стара Загора

Описание

ЕлфиТех ООД е на българския и международен пазар от 1990 година с предмет на дейност „Научно-изследователска и технологична дейност, опитно производство и реализация на апаратура, комплексни обекти и технологии за електрофизична обработка на вода, текстил, дървесина, хартия, пластмаси, горива и др., както и за интегрирано електрофизично въздействие върху биологични обекти и подготовка на кадри по предмета на дейност”.

Фирмата има научни разработки във всички области от предмета си на дейност, но през последните 17 години от създаването си с приоритет е развивала технологиите свързани с пречистването на вода – питейна, бутилирана, отпадъчна от промишлени производства и от населени места.

Основната заслуга за развитие на тези технологии е на озонатора – собствена конструкция, реализирана в серийно производство. Той е с оригинална фирмена разработка, позволяваща лесно обслужване и поддръжка и най-важното - евтино произво

Прочети повече