"ЕЛКОНТ" ЕООД | Счетоводен офис, София

гр София, бул. П.Евтимий, №62

elkont.net

Брой преглеждания на фирмата: 4487

"ЕЛКОНТ" ЕООД е специализирано счетоводно предприятие, основано през 2003 година с основна дейност извършване на счетоводно обслужване, данъчни консултации, изготвяне на годишни финансови отчети и др., съобразно всички действащи изисквания на счетоводното и данъчно законодателство в Република България. Собственик и управител на фирмата е Елена Владимирова Черпокова, магистър по икономика, ... Виж повече
УСЛУГИ > СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ > "ЕЛКОНТ" ЕООД | Счетоводен офис, София

Описание

  "ЕЛКОНТ" ЕООД е специализирано счетоводно предприятие, основано през 2003 година с основна  дейност извършване на счетоводно обслужване,  данъчни консултации, изготвяне на годишни финансови отчети и др., съобразно всички действащи изисквания на счетоводното и данъчно законодателство в Република България.

    Собственик и управител на фирмата е Елена Владимирова Черпокова, магистър по икономика, с 20 годишен опит в различни области на счетоводството като банково дело, туристически бранш, одиторска дейност, многофирмено счетоводство. Създава и ръководи екип от висококвалифицирани и мотивирани млади специалисти с цел пълно и качествено обслужване на клиентите на фирмата.
 

      Клиенти на "ЕЛКОНТ" ЕООД са фирми от различни области, като:

  • Проектиране и строителство
  • Туризъм
  • Софтуерни продукти и услуги Прочети повече