Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект

София бул. Христо Ботев 131

www.eubusiness-college.com

Брой преглеждания на фирмата: 4899

Различният колеж! • Това е единственият колеж в България, където ще Ви обучават само професионалисти, които имат собствен бизнес или работят като топ специалисти в бизнеса. . • Това е единственият колеж в България, където обучението е комплекс от: а) почти 100%-ово практическо обучение б) усвояването на учебният материал изключва ... Виж повече
РЕГИСТЪР НА УЧИЛИЩАТА > ОБРАЗОВАНИЕ > Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект

Описание

Различният колеж! • Това е единственият колеж в България, където ще Ви обучават само професионалисти, които имат собствен бизнес или работят като топ специалисти в бизнеса. . • Това е единственият колеж в България, където обучението е комплекс от: а) почти 100%-ово практическо обучение б) усвояването на учебният материал изключва „наизустяване” и сродните архаични техники, а се използва евристичното мислене, което заедно с усвояването на професионализма се развива и интелекта на обучавания. в) тестова проверка на знанията и уменията • Това е единственият колеж в България, където се осъществява „коучинг-обучение” – индивидуализирано обучение съобразно персоналните възможности и практическите потребности на обучаваните да започнат свой собствен бизнес или да се развият кто топ специалисти в бизнеса на други собственици. • Това е единственият колеж в България, където почти четвърт век се обучават предприемачи и специалисти изключително

Прочети повече