Геокад 93 - Геодезия и проектиране, София

София, ул. Отец Паисий 96

www.geocad93.com

Брой преглеждания на фирмата: 4657

Фирма ГЕОКАД-93 е създадена през януари 1993 г. със собственик инж. Златан Златанов. В началото фирмата се занимава основно с възстановяване на земите на собствениците. До 1995 г. са изработени планове за земеразделяне в 6 села в област Търговище. От 1995 г. ГЕОКАД-93 започва да извършва заснемане на парцели с ... Виж повече
УСЛУГИ > ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ > Геокад 93 - Геодезия и проектиране, София

Описание

Фирма ГЕОКАД-93 е създадена през януари 1993 г. със собственик инж. Златан Златанов. В началото фирмата се занимава основно с възстановяване на земите на собствениците. До 1995 г. са изработени планове за земеразделяне в 6 села в област  Търговище. От 1995 г. ГЕОКАД-93 започва да извършва заснемане на парцели с цел проектиране, проекти за вертикално планиране, трасиране на парцели и сгради и други. От 2004 г. до днес фирмата е изработила над 29 000 подобни обекта.

   По договори със Столична община фирма ГЕОКАД-93 е изработила и продължава да изработва нивелетни проекти на голям брой регулационни планове на територията на гр. София. След 2001 г. с влизане в сила на Закон за кадастъра и имотния регистър, Фирма ГЕОКАД-93 се включва активно в процеса на създаване на кадастрални карти и регистри. 

 

Прочети повече