ХЕРМЕС КОНСУЛТИНГ ООД - Застрахователен брокер, София

София, ул.Иван Вазов 42

www.hermesco.com

Брой преглеждания на фирмата: 4569

ХЕРМЕС КОНСУЛТИНГ ООД е създадено през 1997г. и получи лиценз от Дирекцията за застрахователен надзор за застрахователен брокер на 28.04.2000г. с разрешение N 38. Основната ни цел е осигуряването на максимална застрахователна защита на нашите клиентите, създаване на трайни взаимоотношения базирани на личен контакт и отлично обслужване основаващо се на ...Виж повече
УСЛУГИ > БРОКЕРИ > ХЕРМЕС КОНСУЛТИНГ ООД - Застрахователен брокер, София

Описание

ХЕРМЕС КОНСУЛТИНГ ООД е създадено през 1997г. и получи лиценз от Дирекцията за застрахователен надзор за застрахователен брокер на 28.04.2000г. с разрешение N 38. Основната ни цел е осигуряването на максимална застрахователна защита на нашите клиентите, създаване на трайни взаимоотношения базирани на личен контакт и отлично обслужване основаващо се на професионалната подготовка на нашите специалисти. Дружеството предлага широка гама от застрахователни продукти на лицензирани застрахователни компании в Р. България. 

Предимствата, които дава застрахователния брокер в сравнение с отделната застрахователна компания, се изразяват в това, че брокерът прави най-подходящия подбор от онези застрахователни продукти, които в различните застрахователни компании са най-изгодни за клиента. Така, например, отделните рискове на корпоративни клиенти ние разпределяме в отделни застрахователи, а когато интересът на нашия клиент налага, организираме програма за съза

Прочети повече