КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ, Благоевград

гр. Благоевград, ул. Брегалница, №2

cotur.bg

Брой преглеждания на фирмата: 5702

Колеж по туризъм е открит през октомври 2003 г. Осъществява се обучение по следните специалности: "Организация и управление на хотели и ресторанти", "Организация и управление на туристическото обслужване", "Туристическа анимация и екскурзоводство" и "Бизнес администрация". Образователна мисия Колежът по туризъм е компетентна и отговорна образователна институция, която дава специализирана образователна ... Виж повече
РЕГИСТЪР НА УЧИЛИЩАТА > КОЛЕЖИ > КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ, Благоевград

Описание

Колеж по туризъм е открит през октомври 2003 г.  Осъществява се обучение по следните специалности:  „Организация и управление на хотели и ресторанти”,  „Организация и управление на туристическото обслужване”, „Туристическа анимация и екскурзоводство” и „Бизнес администрация”. 

Образователна мисия

Колежът по туризъм е компетентна и отговорна образователна институция, която дава специализирана образователна подготовка по професионалните направления 3.9. „Туризъм” и 3.7. „Администрация и управление”. Те осигуряват компетенции и конкурентноспособност на „глобалния специалист” за локалния, националния и международния пазар на труда.

Водещ девиз на Колежа е:

„За туризма и администрацията – професионално възпитан, обучен и образован човешки капитал”.