"КОНИ - Петър Петров" ЕООД | Контролни измервания за безопасност на труда, Аксаково

гр. Аксаково, ул. Кокиче, №2

Брой преглеждания на фирмата: 982

КОНИ-ПЕТЪР ПЕТРОВ ЕООД, предлага на своите клиенти контролни измервания свързани с безопасността на труда. Компанията издава сертификати и протоколи, удостоверяващи годността на обекта за безопасно извършване на работна дейност на територията му. Това са задължителни документи, необходими на всяка фирма, за да извършва дейността си безопасно и законосъобразно. Виж повече
ДРУГИ > КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ > "КОНИ - Петър Петров" ЕООД | Контролни измервания за безопасност на труда, Аксаково

Описание

КОНИ-ПЕТЪР ПЕТРОВ ЕООД, предлага на своите клиенти контролни измервания свързани с безопасността на труда. Компанията издава сертификати и протоколи, удостоверяващи годността на обекта за безопасно извършване на работна дейност на територията му. Това са задължителни документи, необходими на всяка фирма, за да извършва дейността си безопасно и законосъобразно.