Людмила Мурджанова | Частен съдебен изпълнител, Пловдив

гр. Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри, №18

Брой преглеждания на фирмата: 4216

Частен съдебен изпълнител Людмила Мурджанова (рег. № 819.) е длъжностно лице, на което законът е възложил принудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд Пловдив. При изпълнение на своята дейност Частен съдебен изпълнител Людмила Муржанова има следните правомощия: да проучва имуществото на длъжника да прави ... Виж повече
УСЛУГИ > СОЦИАЛНИ УСЛУГИ > Людмила Мурджанова | Частен съдебен изпълнител, Пловдив

Описание

Частен съдебен изпълнител Людмила Мурджанова (рег. № 819.) е длъжностно лице, на което законът е възложил принудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд Пловдив.

При изпълнение на своята дейност Частен съдебен изпълнител Людмила Муржанова има следните правомощия:

 • да проучва имуществото на длъжника
 • да прави справки
 • да набавя документи, книжа и др.
 • да определя начина на изпълнение
 • да бъде пазач на описаното имущество
 • да връчва съдебни призовки и книжа
 • да бъде управител на обезпеченото имущество
 • да посредничи за спогодба между страните
 • да бъде депозитар
 • да предаде продаде заложеното имущество
   

При представяне на акт подлежащ на изпълнение, ЧСИ Людмила Мурджанова, можа да извършва следните процедури: 

 • събира вземания на физически и юридически лица, 
Прочети повече