Людмила Велева - Адвокат, Добрич

Добрич, ул. Генерал Киселов 1

Брой преглеждания на фирмата: 4756

Завършила Юридически факултет на СУ" Кл. Охридски", Людмила Велева притежава над 20 години професионален опит в областта на застрахователното право, а също така в гражданското право, административното право, търговското право , облигационното право, трудовото право и други области на правото. Виж повече
ЮРИСТИ > АДВОКАТИ > Людмила Велева - Адвокат, Добрич

Описание

Завършила Юридически факултет на СУ" Кл. Охридски", Людмила Велева притежава над 20 години професионален опит в областта на застрахователното право, а също така в гражданското право, административното право, търговското право , облигационното право, трудовото право и други области на правото.