МАКРОС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - Строителни услуги, София

София, ж.к. Лозенец , бул. Арсеналски 77

www.makross.org

Брой преглеждания на фирмата: 3745

"МАКРОС ИНЖЕНЕРИНГ" е дружество с основна дейност изграждане на жилищни, обществени и промишлени сгради, ремонтни и рехабилитационни строително-монтажни дейности. През годините работим упорито за да намерим полагащото ни се място на строителния пазар, като развиваме организационни звена и структури, покриващи всички необходимости за комплексно инженерингово реализиране на строежи от жилищната, ...Виж повече
СТРОИТЕЛСТВО > СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ > МАКРОС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - Строителни услуги, София

Описание

МАКРОС ИНЖЕНЕРИНГ” е дружество с основна дейност изграждане на жилищни, обществени и промишлени сгради, ремонтни и рехабилитационни строително-монтажни дейности.

През годините работим упорито за да намерим полагащото ни се място на строителния пазар, като развиваме организационни звена и структури, покриващи всички необходимости за комплексно инженерингово реализиране на строежи от жилищната, комунално-битова, обществена и промишлена ниши на строителното производство.

Основно ръководно начало в дейността на “МАКРОС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД са богатите традиции на българските строители. Фирмата следва линията на коректност и лоялност към инвеститори и партньори, пълно съобразяване с изискванията на възложителите. Практическото им реализиране е подчинено на технологичната последователност за изпълнение и действащите технически нор

Прочети повече