МАСТЕРС ЕООД , Велико Търново

гр.Велико Търново, ул.Калоян, №18

Брой преглеждания на фирмата: 4018

МАСТЕРС ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано със седалище и адрес на управление град Велико Търново. Основната икономическа дейност, в чието направление се развива на пазара е проучване и проектиране на обекти за промишлено, гражданско, селскостопанско и хидромелиоративно строителство. За изпълнението на посочените дейности, фирмата разполага с екип ...Виж повече
УСЛУГИ > ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ > МАСТЕРС ЕООД , Велико Търново

Описание

МАСТЕРС ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано със седалище и адрес на управление град Велико Търново. Основната икономическа дейност, в чието направление се развива на пазара е проучване и проектиране на обекти за промишлено, гражданско, селскостопанско и хидромелиоративно строителство. 
За изпълнението на посочените дейности, фирмата разполага с екип от висококвалифицирани кадри, които имат необходимия опит в бранша. Разполага също с богата материална база и оборудване, които спомагат за бързото и качествено изпълнение на услугите.
МАСТЕРС ЕООД е наложена компания на българския пазар и се радва на голям брой доволни клиенти и партньори!