МЕГА ЕЛ ЕООД - Електроизграждане

с. Казичене 1532, ул. Серафим Стоев 8

www.megael.bg

Брой преглеждания на фирмата: 5704

МЕГА ЕЛ ЕООД е специализирана в сферата на електроизграждането. Услугите, които предлагаме, включват проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, поддръжка и ремонт на енергийни обекти: Въздушни електропроводни линии до 400кV; Кабелни линии до 110кV; Оборудване на разпределителни уредби високо, средно и ниско напрежение; Трансформаторни постове; Резервни електрозахранвания с дизелови генератори; ... Виж повече
УСЛУГИ > ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ > МЕГА ЕЛ ЕООД - Електроизграждане

Описание

  МЕГА ЕЛ ЕООД е специализирана в сферата на електроизграждането. Услугите, които предлагаме, включват проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, поддръжка и ремонт на енергийни обекти:

  1. Въздушни електропроводни линии до 400кV;
  2. Кабелни линии до 110кV;
  3. Оборудване на разпределителни уредби високо, средно и ниско напрежение;
  4. Трансформаторни постове;
  5. Резервни електрозахранвания с дизелови генератори;
  6. Тунелни и улични осветления;
  7. Силови и осветителни инсталации;
  8. Заземителни и мълниезащитнии инсталации.

Основен двигател за осигуряване ефективното управление в МЕГА ЕЛ ЕООД е човешкият ресурс и персоналната ангажираност на всички йерархични нива при реализация на процесите. В организацията функционира структура с ясно дефиниран модел на управление, права и задължения на всяка една конкретна единица.

Прочети повече