Микс Констръкшън ООД - Строителство, София

София, ул. Луи Айер 2

www.miks-ps.bg

Брой преглеждания на фирмата: 5081

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД е регистрирана през 2006 година. Целта на създаването на МИКС - КОНСТРЪКШЪН ООД е да извършва строително-монтажните работи, които до момента бяха в предмета на дейност на създадена през 1993год и развилата се възходящо през годините "МИКС-ПС" ООД. МИКС КОНСТРЪКШЪН е вписана в Централния професионален регистър на ... Виж повече
УСЛУГИ > СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ > Микс Констръкшън ООД - Строителство, София

Описание

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД е регистрирана през 2006 година. Целта на създаването на МИКС - КОНСТРЪКШЪН ООД е да извършва строително-монтажните работи, които до момента бяха в предмета на дейност на създадена през 1993год и развилата се възходящо през годините „МИКС-ПС” ООД.

МИКС КОНСТРЪКШЪН е вписана в Централния професионален регистър на строителя по реда на Закона на Камарата на строителите в България и изпълнява строежи и в ПЕТТЕ ГРУПИ строителство:

  • строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура;
  • строежи от транспортната инфраструктура; електронни съобщителни мрежи и съоръжения
  • строежи от енергийната инфраструктура;
  • строежи от благоустройствената инфраструктура.
  • отделни видове СМР

Нашата цел е да предложим най-добри професионални услуги, давайки пазарно ориентирани решения.

Дружеството разполага с модерен завод за производство на напрегнати и ненапрегнати ст

Прочети повече