МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД, Велико Търново

Велико Търново, ул. Ниш 1

www.mobaltarnovo.com

Брой преглеждания на фирмата: 4571

МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД гр. Велико Търново е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ на територията на Велико търновска област. Болницата има над 140 годишна история, създадена непосредствено след Руско-турската освободителна война. Разположена е в две бази. С наличната апаратура и кадри осигурява високо квалифицирана и тясно профилирана болнична ... Виж повече
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ > БОЛНИЦИ > МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД, Велико Търново

Описание

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АДгр. Велико Търново е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ на територията на Велико търновска област.

Болницата има над 140 годишна история, създадена непосредствено след Руско-турската освободителна война.

Разположена е в две бази. С наличната апаратура и кадри осигурява високо квалифицирана и тясно профилирана болнична медицинска помощ.

 

МОБАЛ

  • Диагностика и лечение на остри заболявания (травми, спешни хирургични заболявания), състояния изискващи оперативно лечение.
  • Родилна помощ
  • Физиотерапия и болнична рехабилитация
  • Диагностика и консултации поискани от лекар и стоматолог от други лечебни заведения
  • Медико-козметични услуги
  • Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство, учебна и научна дейност.