“Мугапо” ООД | Строителни услуги София

София, ул. Любен Каравелов 84

www.mugapo.com

Брой преглеждания на фирмата: 4133

Фирма "МУГАПО" ООД е основана през 1991г. с предмет на дейност - проектиране, строителство, обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, и други. Идент Номер 00220 на Удостоверението от Агенцията по Енергийна ефективност. След появата на независим строителен надзор в проектирането и строителството, фирма "МУГАПО" ООД бе една от първите, ... Виж повече
УСЛУГИ > ПРОЕКТИРАНЕ > “Мугапо” ООД | Строителни услуги София

Описание

Фирма “МУГАПО” ООД е основана през 1991г. с предмет на дейност – проектиране, строителство, обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, и други. Идент Номер 00220 на Удостоверението от Агенцията по Енергийна ефективност. След появата на независим строителен надзор в проектирането и строителството, фирма “МУГАПО” ООД бе една от първите, които получи лицензи. Специализирана е в три основни дейности – проектиране, консултантска дейност включваща строителен надзор, оценка за съответствие на проектите, както и цялостната дейност по управление на комплексни проекти и търговия. Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти в областта на строителството и проектирането със стаж над 20 години. Някои от тях са доктори на техническите науки и професори, които се ценят високо както в България, така и в чужбина. За периода от получаване на лиценз до момента фирмата е извършила и продължава да извършва СН на повече от 200 обекта като свла

Прочети повече