Нотариална кантора - Нотариус Енчо Енчев, гр.София

гр.София, бул.Шипченски проход, №47, ет.2

www.notary-notrix.com

Брой преглеждания на фирмата: 596

Нотариус Енчев е завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Св.Св. Климент Охридски" през 1976г. Специализирал е вещно и корпоративно право като следдипломна квалификация. Бил е на ръководна позиция в Комисията за финансов надзор и участвал в екипи, разработвали основни нормативни документи, регулиращи сделките с ценни книжа, финансови инструменти и стартиране ...Виж повече
ЮРИСТИ > НОТАРИУС > Нотариална кантора - Нотариус Енчо Енчев, гр.София

Описание

Нотариус Енчев е завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Св.Св. Климент Охридски” през 1976г. Специализирал е вещно и корпоративно право като следдипломна квалификация.

Бил е на ръководна позиция в Комисията за финансов надзор и участвал в екипи, разработвали основни нормативни документи, регулиращи сделките с ценни книжа, финансови инструменти и стартиране на дейността на Българска фондова борса/1996 г./. От 1993 е вписан като адвокат. От 2000г. е вписан като нотариус под № 367 в регистъра на Нотариалната камара на Република България.

Георги Пешев – помощник-нотариус - По заместване: завършил Юридически факултет през 2005г. Вписан като помощник през 2007г., след конкурс през 2010г., е вписан и като помощник нотариус по заместване

Екипът ни включва още петима административни служители с необходимите познания и опит за бързо и качетвено обслужване на клиентите и партньорите ни.

Услуги:

<
Прочети повече