Нотариална кантора - Нотариус Сергей Стоев - Ямбол

Ямбол, ул. Жорж Папазов 20

Брой преглеждания на фирмата: 3800

Нотариалната кантора на нотариус Сергей Стоев (рег. 454 и район на действие Ямболски районен съд) предлага нотариални услуги и правни консултации: - Съставяне и извършване на нотариалени актове за различни видове сделки с недвижими имоти: Съставяне и извършване на констативени нотариалени актове за признаване на собственост, на база представени документи, ...Виж повече
УСЛУГИ > ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ > Нотариална кантора - Нотариус Сергей Стоев - Ямбол

Описание

Нотариалната кантора на нотариус Сергей Стоев (рег. 454 и район на действие Ямболски районен съд) предлага нотариални услуги и правни консултации: - Съставяне и извършване на нотариалени актове за различни видове сделки с недвижими имоти: Съставяне и извършване на констативени нотариалени актове за признаване на собственост, на база представени документи, удостоверяващи наличието на правото на собственост - Извършване на обстоятелствена проверка при липса на титул за собственост и наличие на доказано давностно владение, на базата на събраните доказателства от извършената проверка - Приемане за съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа - Съставяне и извършване на нотариално завещание - Обявяване, издаване на препис или връщане на саморъчно завещание - Изготвяне и извършване на актове за отмяна на нотариално и саморъчно завещание - Връчване на нотариални покани - Съставяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на извършени о

Прочети повече