Ваня Марчева | Нотариус, Хасково

гр. Хасково, ул. Княз Богориди, №10

Брой преглеждания на фирмата: 3480

Ваня Радинова Марчева извършва нотариални услуги в град Хасково. Дейности: - удостоверява подписите, датата и съдържанието на представени пред него от страните документи; - удостоверява верността на преписи от документи; - приема за съхранение саморъчни завещания, документи и книжа; - съставя актове за нотариални завещания и актове за отмяна на ... Виж повече
УСЛУГИ > НОТАРИУС > Ваня Марчева | Нотариус, Хасково

Описание

Ваня Радинова Марчева извършва нотариални услуги в град Хасково.

 

Дейности:

- удостоверява подписите, датата и съдържанието на представени пред него от страните документи;

- удостоверява верността на преписи от документи;

- приема за съхранение саморъчни завещания, документи и книжа;

- съставя актове за нотариални завещания и актове за отмяна на завещания;

- съставя и подписва (удостоверява) нотариални актове за различни видове сделки с недвижими имоти;

- съставя констативни протоколи за явяване и/или неявяване на лица пред него за извършване на определени действия;

- изготвяне и проверка на проекти за документи, свързани с нотариалната дейност;

- посредничество при изясняване волята на страните;

- набавяне на справки, документи, книжа и други;

- изпълнение на завещания и управление на имущество.

Прочети повече