Обретен Петров Обретенов - Нотариус, Балчик

Балчик, ул. Петър Берон 1

www.notarius-obretenov.com

Брой преглеждания на фирмата: 3373

Нотариус Обретен Обретенов осъществява дейността си от 1998г. в първата нотариална кантора в гр. Балчик. Нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара на Република България под № 109 /сто и девет/ с район на действие - Районен съд гр. Балчик, със заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-03-495/18.02.1997г. Нотариус ...Виж повече
ЮРИСТИ > НОТАРИУС > Обретен Петров Обретенов - Нотариус, Балчик

Описание

Нотариус Обретен Обретенов осъществява дейността си от 1998г. в първата нотариална кантора в гр. Балчик.

Нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара на Република България под № 109 /сто и девет/ с район на действие – Районен съд гр. Балчик, със заповед на Министъра на правосъдието № ЛС-03-495/18.02.1997г.

Нотариус Обретен Обретенов осъществява дейността си в екип с помощник нотариус по заместване и трима деловодители, всеки от които с повече от 10 години стаж. Всеки клиент получава максимално внимание, копетентна консултация, подготовка на документи и изповядване на сделки в приятна и спокойна обстановка с максимална експедитивност, при стриктно съхраняване правата и интересите на клиентите, спазване на нормативната уредба.

Услуги

  • Сделки с недвижими имоти;
  • Покупко-продажба на МПС;
  • Предварителни договори за покупко-продажба;
  • Брачни договори;
  • Договори за продажб
Прочети повече