Община Твърдица, обл. Сливен

Твърдица, пл. Свобода 1

www.tvarditsa.org

Брой преглеждания на фирмата: 4529

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Община Твърдица се намира в най-западната част на Сливенска област. На север обхваща южните склонове на Елено-Твърдишкия дял на Стара планина, където граничи с община Елена – Великотърновска област; на изток – с община Сливен; на юг с община Нова Загора и на запад с община Гурково – Старозагорска ...Виж повече
ДРУГИ > АДМИНИСТРАЦИИ > Община Твърдица, обл. Сливен

Описание

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Община Твърдица се намира в най-западната част на Сливенска област. На север обхваща южните склонове на Елено-Твърдишкия дял на Стара планина, където граничи с община Елена – Великотърновска област; на изток – с община Сливен; на юг с община Нова Загора и на запад с община Гурково – Старозагорска област. Територията й обхваща хълмовете Меджерлик (Средна гора) и част от долината на р.Тунджа и яз.”Жребчево”. Централната й част е заета от Твърдишкото и Шивачевското котловинно поле. Общата територия на община Твърдица е 442,5 кв.км. Географското положение на община Твърдица и преминаващият през нея подбалкански транспортен коридор - жп линия и автомобилен път София – Карлово - Бургас, благоприятстват развитието на транспортните и икономическите връзки както със съседните общини, така и с области в цяла България. ИСТОРИЯ Ако си българин, ела с поклон пред славата велика, от древността до нас дошла- Твърдица днес те вика! Разтваря крепостта вратите пак
Прочети повече