Общински институт “Старинен Пловдив”

гр. Пловдив, ул. Константин Стоилов 50

www.oldplovdiv.com

Брой преглеждания на фирмата: 5654

Общинският институт "Старинен Пловдив" извършва и управлява дейности по опазване и закрила на движими и недвижими културни ценности, популяризиране на българското духовно и културно - историческо наследство, както и организиране и осъществяване на културни дейности и прояви. Участва в изготвянето и координацията по изпълнение на стратегията за опазване на културното ... Виж повече
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА > МУЗЕИ > Общински институт “Старинен Пловдив”

Описание

Общинският институт „Старинен Пловдив“ извършва и управлява дейности по опазване и закрила на движими и недвижими културни ценности, популяризиране на българското духовно и културно – историческо наследство, както и организиране и осъществяване на културни дейности и прояви. Участва в изготвянето и координацията по изпълнение на стратегията за опазване на културното наследство на територията на община Пловдив. Координира мероприятия по благоустройство, инфраструктура, художествено и улично осветление, озеленяване, чистота, външно колоритно оформление, реклама, сигнализация и маркировка на територията на АИР „Старинен Пловдив“. Занимава се с културно – информационна, експозиционна и дейност, свързана с популяризирането на наследеното ни богатство през вековете. Организира и осъществява международни, национални и регионални културни дейности и прояви, осигурява съвременни възможности за културен туризъм, консервация и реставрация на културни ценност

Прочети повече