"Генчеви" ООД | Печатница, Стара Загора

гр. Стара Загора, кв. Парк Бедечка

Брой преглеждания на фирмата: 4055

Използваме най-разпространената технология за печат - Офсета, даващ най-добро качество на изображението. Печата се главно на хартия. Класическата офсетова машина е едноцветна. Модерните машини са от два до десетцветни, като многоцветните са все едно няколко едноцветни подредени една след друга и са синхронизиран помечду си. Много от старите майстори твърдят, ...Виж повече
УСЛУГИ > ПЕЧАТАНЕ > "Генчеви" ООД | Печатница, Стара Загора

Описание

Използваме най-разпространената технология за печат - Офсета, даващ най-добро качество на изображението. Печата се главно на хартия. Класическата офсетова машина е едноцветна. Модерните машини са от два до десетцветни, като многоцветните са все едно няколко едноцветни подредени една след друга и са синхронизиран помечду си.

Много от старите майстори твърдят, че най-художествените арт продукти се получават единствено и само на едноцветната машина. Цветните изображения се получават от комбинацията на няколко цвята. Използват се няколко системи за отпечатване на цветни изображения, като принципа при всички е наслагване на растерните решетки на отделните цветове.

Най-разпространената за цветен печат е така наречения Fier Farben (четери цвята) позната като CMYK. От основните Cyan, Magenta, Yellow, blacK.