ПЕХЛИВАНОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Измерване на емисии, София

София, ул. Мърфи 16

Брой преглеждания на фирмата: 3671

Специализирана лаборатория ПЕХЛИВАНОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД притежава над 5-годишен опит в измерването на прахогазови емисии и имисии. Извършва още и екологични екзпертизи и оценки и изследвания. В лабораторията може да бъде доказана ефективността на екологични съоръжения, както и въвеждането им в редовна екплоатация.Фирмата предлага и обучение на експлоатационен персонал. Виж повече
УСЛУГИ > УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ЕКОЛОГИЯТА > ПЕХЛИВАНОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Измерване на емисии, София

Описание

Специализирана лаборатория ПЕХЛИВАНОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД притежава над 5-годишен опит в измерването на прахогазови емисии и имисии. Извършва още и екологични екзпертизи и оценки и изследвания. В лабораторията може да бъде доказана ефективността на екологични съоръжения, както и въвеждането им в редовна екплоатация.Фирмата предлага и обучение на експлоатационен персонал.