Писат-Инженеринг ООД - Системи за сигурност

Стара Загора, кв. Голеш, Хрищенско шосе

www.pissat.com

Брой преглеждания на фирмата: 4737

Вземайки под внимание спецификата на бизнеса, Писат-Инженеринг ООД отдава изключително значение на високото качество и стандарти, гарантиращи оптимална защита и безопастност за нашите клиенти. За да гарантираме прилагането на подобна политика, компанията ни притежава различни сертификати, разрешителни и удостоверения, доказващи непрекъснатия стремеж за водене на най-добри практики в съответствие със ... Виж повече
ДРУГИ > СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ > Писат-Инженеринг ООД - Системи за сигурност

Описание

Вземайки под внимание спецификата на бизнеса, Писат-Инженеринг ООД отдава изключително значение на високото качество и стандарти, гарантиращи оптимална защита и безопастност за нашите клиенти.

За да гарантираме прилагането на подобна политика, компанията ни притежава различни сертификати, разрешителни и удостоверения, доказващи непрекъснатия стремеж за водене на най-добри практики в съответствие със законовите наредби и професионални стандарти.

Писат-Инженеринг ООД се ръководи от екип професионалисти с богат опит и задълбочени познания в областта на системите за сигурност. Специалистите ни системно преминават през различни форми на обучение, свързани с различните направления на бизнеса.

Това, което прави фирмата надежден делови партньор, конкурентен доставчик на специализирани услуги, е нейният модел на управление, който функционира благодарение на следните принципи:

• Висок профе

Прочети повече