Районен Център по Трансфузионна Хематология, Варна

Варна, бул. Цар Освободител 100, РЦТХ-Варна

www.rcth-varna.com

Брой преглеждания на фирмата: 4215

Районният център по трансфузионна хематология гр.Варна (РЦТХ-Варна) е лечебно заведение по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения, второстепен разпоредител с бюджетни средства към Министъра на здравеопазването и като такова е Възложител по смисъла на чл.7,т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). По силата и на основание чл.8,ал.3 от ЗОП ...Виж повече
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ > МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ > Районен Център по Трансфузионна Хематология, Варна

Описание

Районният център по трансфузионна хематология гр.Варна (РЦТХ-Варна) е лечебно заведение по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения, второстепен разпоредител с бюджетни средства към Министъра на здравеопазването и като такова е Възложител по смисъла на чл.7,т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). По силата и на основание чл.8,ал.3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори се извършват от д-р Жанина Йорданова Иванова – Директор на РЦТХ- Варна.