Районна потребителна кооперация Наркооп, Пловдив

Пловдив, ул. Иван Вазов 4

Брой преглеждания на фирмата: 3872

Районна потребителна кооперация Наркооп е част от Централния кооперативен съюз, в който влизат 34 кооперативни съюза и 800 кооперации в страната. Служителите в системата през 2013 година са 85 души, а член - кооператорите са 1944 . Основната дейност на Наркооп е търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с ... Виж повече
ТЪРГОВИЯ > ХРАНИ И НАПИТКИ > Районна потребителна кооперация Наркооп, Пловдив

Описание

Районна потребителна кооперация Наркооп е част от Централния кооперативен съюз, в който влизат 34 кооперативни съюза и 800 кооперации в страната. Служителите в системата през 2013 година са 85 души, а член - кооператорите са 1944 .
Основната дейност на Наркооп е търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия.