Счетоводна къща АТА ОДИТКОНСУЛТ ЕООД, София

София, ул. Алек. Стамболийски 102

Брой преглеждания на фирмата: 4153

Услуги Годишно счетоводно приключване Годишно абонаментно обслужване Изготвяне на индивидуална счетоводна политика и сметкоплан Изготвяне на годишни данъчни декларации Регистрация на фирми - ЕООД, ЕТ, ЗДДС Съдействие при покупко-продажба на фирмени дялове Подготвяне на необходимите документи за изготвяне на А1 - за командировки на служители в чужбина Сключване на застраховки ... Виж повече
УСЛУГИ > СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ > Счетоводна къща АТА ОДИТКОНСУЛТ ЕООД, София

Описание

Услуги

 • Годишно счетоводно приключване
 • Годишно абонаментно обслужване
 • Изготвяне на индивидуална счетоводна политика и сметкоплан
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Регистрация на фирми - ЕООД, ЕТ, ЗДДС
 • Съдействие при покупко-продажба на фирмени дялове
 • Подготвяне на необходимите документи за изготвяне на А1 - за командировки на служители в чужбина
 • Сключване на застраховки Гражданска отговорност
 • Каско и други към Лев Инс
 • Домашно имущество
 • ТРЗ и личен състав - подготовка на трудови договори, заповеди за отпуск, длъжностни характеристики и т.н.
 • Данъчна защита - при провеждане на ревизии от органите на НОИ, НАП и други институции
 • Трудово-правни консултации
 • Счетоводни консултации