"Сидеров & Колеви" | Адвокатска кантора, София/Пловдив

гр. Пловдив, бул. 6-ти Септември, №177 / гр. София, бул. Шипченски проход, №18

siderov-kolevi.com

Брой преглеждания на фирмата: 4248

Адвокатската кантора съветва и представлява български и чуждестранни физически и юридически лица по въпроси свързани с: Търговско право търговски договори банкови и финансови договори корпоративно структуриране учредяване,преобразуване на търговски дружества производство по несъстоятелност и ликвидация придобиване на участия създаване на клонове и дъщерни дружества облигации менителници записи на заповед и ... Виж повече
ЮРИСТИ > АДВОКАТСКИ КАНТОРИ > "Сидеров & Колеви" | Адвокатска кантора, София/Пловдив

Описание

Адвокатската кантора съветва и представлява български и чуждестранни физически и юридически лица по въпроси свързани с:

Търговско право

 • търговски договори
 • банкови и финансови договори
 • корпоративно структуриране
 • учредяване,преобразуване на търговски дружества
 • производство по несъстоятелност и ликвидация
 • придобиване на участия
 • създаване на клонове и дъщерни дружества
 • облигации
 • менителници
 • записи на заповед и свързаните с тях въпроси
 • търговско представителство
 • процесуално представителство

Гражданско право

 • Вещно право
  • сделки с недвижими имоти
  • възстановяване на собственост
  • възстановяване на владение
  • процесуално представителство
 • Застрахователно право
  Прочети повече