Солинекс АД - Транспорт и складиране, с. Петърч

с. Петърч, ул. Търговска 9

www.solinex.bg

Брой преглеждания на фирмата: 4647

Солинекс АД отдава под наем собствени складови площи, включително хладилни камери, сухи складове и температурни складове. Фирмата извършва също така транспорт и складиране на СЖП. Фирмата предлага съхранение, манипулиране и вътрешен транспорт на опаковани хранителни продукти, трупно месо и нехранителни продукти, с изключение на петролни горива, взривни вещества и газообразни ... Виж повече
УСЛУГИ > СКЛАДИРАНЕ > Солинекс АД - Транспорт и складиране, с. Петърч

Описание

Солинекс АД отдава под наем собствени складови площи, включително хладилни камери, сухи складове и температурни складове. Фирмата извършва също така транспорт и складиране на СЖП. 

Фирмата предлага съхранение, манипулиране и вътрешен транспорт на опаковани хранителни продукти, трупно месо и нехранителни продукти, с изключение на петролни горива, взривни вещества и газообразни продукти на химическата промишленост.

Солинекс АД разполага и с помещения за извършване на:

  • Шоково замразяване на месо, плодове и зеленчуци без предварителна подготовка и последващо опаковане на същите;
  • Преопаковане на консуматорски в Кеш Енд Кери единици по заявка на клиента;
  • Етикетиране на продукти по заявка на клиента.