Стефанов - Ив. Стефанов-04 ЕООД - Производство на колбаси, Горна Оряховица

гр.Горна Оряховица

www.stefanoveood.bg

Брой преглеждания на фирмата: 5251

Предприятие " Стефанов- Ив. Стефанов-04"ЕООД е едно от проспериращите в областта на месо преработвателната промишленост, намиращо се в района на В. Търново / Г. Оряховица.Високото качество на произвежданата продукция нарежда фирмата в челните места за страната. Предприятието предлага продукцията си на пазара от 1998 година, като за десет години увеличава ... Виж повече
ТЪРГОВИЯ > МЕСНИ ПРОДУКТИ > Стефанов - Ив. Стефанов-04 ЕООД - Производство на колбаси, Горна Оряховица

Описание

Предприятие „ Стефанов- Ив. Стефанов-04”ЕООД е едно от проспериращите в областта на месо преработвателната промишленост, намиращо се в района на В. Търново / Г. Оряховица.Високото качество на произвежданата продукция нарежда фирмата в челните места за страната.

Предприятието предлага продукцията си на пазара от 1998 година, като за десет години увеличава капацитета и асортиментната си гама многократно.

Технологичното оборудване е от последно поколение машини с европейски произход, а персонала от над 110 души – работници и специалисти е висококвалифициран в областта на месната индустрия.

Фирмата гарантира висока хигиена на производствения процес, а като гаранция за добив и управление на безопасни храни е защитения и сертифициран от независими европейски одитори - международен стандарт ISO 22 000.

Богатата гама от асортименти е съчетание от традиционни рецепти, незаменими вкусови качества, постигнати с високотехнологи

Прочети повече