Светлина АД - Търговия с източници на светлина, Сливен

Сливен, бул. Стефан Караджа 6

www.svetlina-sliven.com

Брой преглеждания на фирмата: 4074

"Светлина" АД осъществява търговия с източници на светлина, вътрешна и външна търговия, покупки и продажби на машини и съоръжения и недвижими имоти, даване под наем на дълготрайни активи, внос на висококачествени изделия, произведени по най-съвременни технологии в страните от Европейския съюз, с които допълва листата на предлаганите изделия. В "Светлина" ...Виж повече
ТЪРГОВИЯ > ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРУШКИ И ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА > Светлина АД - Търговия с източници на светлина, Сливен

Описание

"Светлина" АД осъществява търговия с източници на светлина, вътрешна и външна търговия, покупки и продажби на машини и съоръжения и недвижими имоти, даване под наем на дълготрайни активи, внос на висококачествени изделия, произведени по най-съвременни технологии в страните от Европейския съюз, с които допълва листата на предлаганите изделия.

В "Светлина" АД се търгуват над 600 вида изделия за бита, транспортни средства и улично осветление, групирани в следните направления:

  • лампи с нажежаема спирала
  • луминесцентни лампи
  • живачни и натриеви лампи с високо налягане
  • автомобилни лампи
  • халогенни лампи.

Търговската марка на всички изделия е "Светлина".

products

Търговски партньори на дружеството са множество производители и доставчици от страната и чужбина.

<
Прочети повече